Τσιριμώκος… reloaded στον Τελεθριακό

Κράτησε και Τρισιμώκο ο Κάδμος

Έκλεισε Τσιριμώκο η Κύμη