Καλή εικόνα, αλλά…

“Τριπλός πονοκέφαλος” στον Κρόνο

Κράτησε δύο ο Κρόνος