Ανακοίνωσε δύο το Ρέθυμνο

Κουμπούρας διετίας…

Παίρνει και Κουμπούρα

Πρώτος στόχος ο Καλαμπόκης

Ανανέωσε ο Αγγελόπουλος

Ανανέωσε και επίσημα με Γιαπλέ

Καλλινικίδης και επίσημα

Ξεκινάει με ανανεώσεις…

Φινάλε με δείπνο…

Προς παραμονή ο Γιαπλές