Α2 Γυναικών: Ιστορική στιγμή για τους Κυρίαρχους Παλ. Κοκκινιάς