Η αναγκαιότητα διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΟΚ είναι ο βασικός λόγος που απορρίφθηκε το αίτημα της παράταξης του Παναγιώτη Φασούλα.

Το basketblog.gr σας παραθέτει το αποκαλυπτικό έγγραφο:

«Απορρίπτει την αίτηση τόσο ως προς το κύριο όσο και ως προς το επικουρικό αιτημά της καθώς κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η διενέργεια των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών, λαμβανομένου υπόψη ότι η νομιμότητα συμμετοχής σε αυτές απαιτεί ενδελεχή ουσιαστική έρευνα βασισμένη σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Ενώ η απαγόρευση συμμετοχής θα δημιουργούσε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα»