Πολύ πιο δύσκολος από ένα τρίποντο για παράδειγμα, φάνηκε στις ξένες του Ολυμπιακού ο γνωστός γλωσσοδέτης με “το άσπρο και την πέτρα” .

Ο “ερυθρόλευκος” γλωσσοδέτης δημιούργησε αρκετά προβλήματα ακόμα και στην Τζάκι Γέμελος, όμως η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με πολύ γέλιο.